-Trần-.!.-Gia-

Hello

*** www.ngayhomqua.vnn.bz***

Đăng ký nhanh tài khoản Yahoo Messenger - Yahoo Mail
Các chú ý cơ bản khi lập tài khoản Yahoo :
Tài khoản Yahoo không chứa các ký tự đặc biệt như : ~ ` = | ! @ # $ % ^ & * ( ) - + \ / > < } ] { [ . , ; ' " ?
Khi chọn nick phải đảm bảo : Không có dấu cách ( có thể thay dấu cách bằng gạch dưới _ ) ; Không gồm chữ IN HOA ; Không viết tiếng Việt có dấu

Tên : Họ và tên đệm : Giới tính :
Ngày sinh của bạn : tháng năm
Nick Yahoo cần lập : @ yahoo.com
Mật khẩu :
Nhập lại mật khẩu :
 

[Trang Chu]XtGem Forum catalog